ANBI Status

Informatie over de ANBI Status van de Stichting Dudok Ensemble

 

Doelstelling Stichting

De stichting heeft als doelstelling “het uitvoeren en doen uitvoeren van muziek in de ruimste zin des woords”. Om dit te realiseren heeft de stichting het ‘Dudok Ensemble’ in het leven geroepen. Het ensemble is een project-ensemble, bestaande uit een koor en een orkest, dat in wisselende samenstellingen grote muziekevenementen uitvoert. Jaarlijks is dat o.a. de Matthäus Passion van J.S.Bach.

 

Karakter

De stichting is in 1999 opgericht om de betere amateurs en semiprofessionele musici uit diverse koren en orkesten in de driehoek Hilversum, Amsterdam, Utrecht voor wie het deelnemen aan een repetitieperiode van drie tot zes maanden voor het instuderen van de grotere koor- en orkestwerken uit de muziekliteratuur niet interessant is en/of het muzikale niveau dat wordt bereikt niet bevredigend is. Vanwege het hoge niveau van de deelnemers kan worden volstaan met een beperkte repetitieperiode van zo’n 4 à 5 weken; het deelnemen aan de projecten is daardoor uitdagend en interessant voor ervaren musici.

Door de samenstelling en benodigde logistiek is het mogelijk de uitvoeringen voor een beperkt entreegeld toegankelijk te maken voor liefhebbers van de uit te voeren muziekwerken.

 

KvK-nummer

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3207.4186

 

Fiscaal nummer

De Stichting heeft het fiscaal nummer 8077.52.861

 

Bankrekeningnummer

De stichting heeft een bankrekening met rekeningnummer NL28INGB0007909575.

 

Vestigingsadres:

De stichting is momenteel gevestigd aan de Kijftenbeltlaan 58 te Hoevelaken en is bereikbaar via 06-26880114 of via info@dudokensemble.nl

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:

- Marijke Knuttel, voorzitter

- Paul Nieuwenhuis, secretaris –

- Hanneke Niekus, penningmeester

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun inzet. Eventuele reiskosten en aan het functioneren gekoppelde onkosten kunnen worden gedeclareerd; dat is tot nu toe slechts sporadisch gebeurd. De stichting heeft geen personeel in vaste dan wel tijdelijke dienst.

 

Beleidsplan 2022-2023

De Stichting heeft een tweejarig beleidsplan.

In die periode staan de volgende activiteiten op het programma:

In het voorjaar van 2022 wordt op 3 locaties (de grote kerk in Hilversum, de OLV-kerk in Bilthoven en de Duif in Amsterdam) een uitvoering van de Matthäus Passion van J.S.Bach gegeven.

In het najaar van 2022 zijn twee uitvoeringen van J.S.Bach’s Weihnachtsoratorium gepland

In het voorjaar van 2023 zullen de jaarlijkse Matthäus Passion uitvoeringen plaatsvinden; wederom in de locaties in Hilversum. Bilthoven en Amsterdam. In het najaar van 2023 staan twee uitvoeringen van het Requiem van W.A.Mozart op het programma (locaties waarschijnlijk in Hilversum en Amsterdam).

 

Gerealiseerde projecten

In 2021 hebben er als gevolg van de Corona-pandemie géén projecten plaatsgevonden.

 

Jaarverslag

De stichting heeft over het boekjaar 2022 een activiteitenverslag.

 

Financieel Jaarverslag

Het laatst vastgestelde financieel jaarverslag is dat over het boekjaar 2022

 

 

 

terug